mailphonelinkedintwitterrss feed

logo

 

Detachering

TRAQTION biedt u het grote voordeel tijdig en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in uw personeelsbehoefte. In de huidige markt is flexibiliteit van essentieel belang en bepalend voor het succes van uw organisatie.

Via detachering wordt een medewerker op tijdelijke basis bij u ingezet. Bijvoorbeeld ter vervanging, bij behoefte aan specifieke kennis of voor inzet op projectbasis. Wij nemen u de tijdrovende zoektocht naar geschikte medewerkers uit handen zodat u zich kan concentreren op de corebusiness van uw organisatie.

De inzet van een specialist is ook zeer waardevol ter overbrugging van de periode dat uw oude medewerker vertrekt en de nieuwe nog niet is gestart. Deze specialist kan zorgen voor een warme overdracht en zo wordt waardevolle bedrijfsinformatie behouden voor uw organisatie.

De gedetacheerde medewerker is in dienst van TRAQTION. Wij dragen het werkgeversrisico en nemen uw personeelsadministratie uit handen. U loopt dus geen enkel risico.
TRAQTION blijft tijdens de detacheringperiode van de medewerker nauw betrokken bij de voortgang.
Er vinden tussentijdse evaluaties plaats en wij zorgen waar nodig voor professionele begeleiding of eventuele bijscholing.