mailphonelinkedintwitterrss feed

logo

 

Privacy Statement

TRAQTION bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. 

TRAQTION staat ingeschreven bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1469198. Bij deze organisatie staan bedrijven ingeschreven die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) nauwgezet naleven. De CBP is actief op het gebied van ontwikkelingen waarin iemands persoonlijke levenssfeer in het geding is. De organisatie schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en privacy.

Niets van onze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van TRAQTION. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Alle informatie die je als kandidaat of als opdrachtgever aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. TRAQTION spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. TRAQTION zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen anders dan in het kader van waartoe je die gegevens hebt verstrekt. Op elk gewenst moment kun je verzoeken om de door jou verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen.

Door het als kandidaat invoeren van je gegevens op deze website en het versturen daarvan aan TRAQTION, geef je TRAQTION toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het jou incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de site, over onze diensten en daar direct aan gerelateerde zaken.

Webanalytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. TRAQTION is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. TRAQTION behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.